Xung quanh kinh thành Thăng long xưa có tứ trấn, trấn Kinh Bắc, trấn Sơn Nam, trấn Hải Dương và trấn Sơn Tây. Dĩ nhiên không có gì là phân cấp bừa bãi cả, bốn trấn này về mặt quân sự sẽ đảm nhận chức năng cứu giá cho kinh đô, khi kinh dô có nạn sẽ lập tức ứng cứu. Còn về mặt phong thủy 4 trấn sẽ có những vai trò riêng. Theo tích xua kể lại Trấn Kinh Bắc là nơi sản sinh ra rất nhiều nhà địa lí, thiền sư cũng như những người có khả năng huyền thuật đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ cho kinh thành khỏi các thế lực phương bắc. Trấn Sơn Tây là nơi gần dãy Tản Viên nên có vai trò quan trọng về mặt tâm linh, mặt khác lại rất gần kinh đô. Trấn Sơn Nam giúp chống lại những ác linh từ của sông, cửa biển. Duy chỉ có trấn Hải Dương là ít gặp trong các tích truyền miệng. bốn trấn tạo thành thế chân Vạc, tương trợ bảo hộ cũng như làm Long mạch, phong thủy của đất kinh đô vững chắc.

 

Cao Biền khi trấn yểm ở Tản viên y bị đánh đuổi, nên quyết định yểm trấn Sơn Nam để phá thế phòng bị, để các oán linh cửa sông, cửa bể làm hao hụt đi nhuệ khí của kinh thành.

Biết không thể dùng cách nhẹ nhàng, như một con thú bị dồn đến chân tường, lần này y quyết định dùng cả tính mạng của mình để quyết đến cùng: Âm binh.

Âm binh có nhiều loại, có thể là những xác bị hiến, không may trở thành con rối của thầy bùa, của những phù thủy hung ác, hoặc cũng có thể là những linh hồn chưa dứt nợ trần mà chẳng may lạc vào trận thu âm binh của những phù thủy cao tay.

Âm binh từ những vong hồ được chia làm vài loại; loiaj thấp nhất là hồn người thường, chẳng may chết oan à còn vương vấn,loại này khá vô dụng chỉ làm được vài việc như hóng hớt hay là rủa xả không khuyến nghị nuôi. Cao hơn đó là linh hồn của các tướng lĩnh chết trận, vì nghĩ lớn chưa thành nên chưa siêu thoát, khá mạnh mẽ có sức mạnh y như khi còn tung hành trên lưng ngựa rất khó chế ngự, loại nữa đó là soái vong cũng giống như là soái trong thống soái những vong hồn này là những người nghiệp lớn chưa thành, từng làm vương tướng hẳn một vùng rộng, cũng cố thể là bậc hiền nhân vì quá lưu luyến mà ở lại hồng trần, soái vong chỉ có thể thu phục dựa trên phép dụ, lập một giao kèo, làm việc như những kẻ đồng đảng vì soái vong linh khí mạnh mẽ, sức mạnh phi phàm, nếu có dùng phép chế ngự thì không biết bao nhiêu là đủ. Và cuối cùng là đế vong, linh hồn bật đế vương sức mạnh dời non lấp biển tuy nhiên thường được an táng tử tế cho nên họ cũng mấy khi ở lại trần, đúng hơn chả có mà kiếm.

Âm binh của Cao Biền cũng khá mạnh, có thể xếp vào bậc khá, tuy nhiên âm binh không có thân xác, vì vậy muốn chúng có sức để đánh với thần thì phải nuôi, nuôi bằng hạt đỗ

Lần này hơi dài, nên mình nghĩ nên dừng lại ở đây kì sau chắc sẽ là kì cuối của cao Biền, nhưng các bạn cũng đừng quá tiếc, vì còn nhiều sự kiện nữa xung quang chủ đề trấn yểm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.